مهارت‌های آینده

۱۰ مهارت روبه‌رشدی که آینده را تضمین می‌کنند
حمیدرضا تائبی
پرونده ویژه
12/03/1396 - 11:50
به‌نظر می‌رسد اکنون زمان مناسبی است تا مهارت‌های روز فناوری اطلاعات را به زرادخانه توان‌مندی‌های خود اضافه کنید. اما برای آنکه کار خود را از نقطه درستی آغاز کنید و همچنین بر مهارت‌هایی که در آینده...