مفاهیم شبکه

ترانک چیست و چرا یکی از مفاهیم مهم دنیای شبکه است؟
فناوری شبکه
08/09/1400 - 14:10
شبکه محلی مجازی (VLAN) به گروه‌بندی منطقی کلاینت‌ها و تجهیزات در یک شبکه محلی اشاره دارد تا نظارت بر شبکه ساده‌تر شود و سرپرستان شبکه مدیریت دقیق‌تری بر پهنای باند داشته باشند. در روش فوق، گروه‌بندی...