مغز خوک

رویای جاودانگی یا کابوس نامیرایی؟
مهدی صنعت‌جو
عصرشبکه
18/04/1397 - 03:30
یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه Yale موفق شده‌اند مغز چندین خوک را خارج از بدن زنده نگه دارند. سرپرست این گروه در جریان یک سخنرانی اشاراتی به این تحقیق کرد و بدون پرداختن به جزییات بیشتر، از پیامدهای...