معلم

جدیدترین شروط برای استخدام معلمان- آبان 99
اخبار ایران
28 آبان 1399
در تاریخ 99/8/26 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب‌ شد که منحصرا ورود معلم، مدیر، مشاور، مربی پرورشی و مراقب سلامت از طریق دو دانشگاه باشد. در ادامه مطلب به جدیدترین شروط برای استخدام معلمان- آبان 99...