معاون پژوهشی فناوری وزیر علوم

ایران در جایگاه نخست شتاب علمی در دنیا
14 آبان 1396
وحید احمدی معاون پژوهشی فناوری وزیر ،علوم با بیان اینکه ایران از نظر شتاب علمی همچنان رتبه اول را دارد، گفت: ما در مقایسه با 25 کشور برتر در شتاب علمی رتبه اول را داریم یعنی خود را را کشورهای بزرگ مقایسه می‌کنیم.
اشتراک در معاون پژوهشی فناوری وزیر علوم
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال