مسابقه شهر هوشمند

ایده‌های نوآورانه در «مسابقه شهر هوشمند» زورآزمایی می‌‌کنند
بهنام علیمحمدی
اخبار ایران
28 مرداد 1395
مسابقه ایده‌های نوآورانه برای شهر هوشمند فرصتی را به ایده‌پردازان و افراد خلاق می‌دهد تا به طرح ایده‌های خود در زمینه کاهش آلودگی هوا، ایمنی سازه‌ها، کنترل ترافیک، پارکینگ هوشمند، بهینه‌سازی مراکز...