مزایای مشمول بیمه

همه چیز درباره کارانه و بیمه و مالیات آن در سال 98
اخبار ایران
14/02/1398 - 20:10
در بیشتر سازمان‌های اداری و دولتی، حقوق دریافتی پرسنل با حقوق پایه آن‌ها تفاوت دارد. این سازمان‌ها برای بهبود و تعدیل حقوق پرسنل از کارانه استفاده می‌کنند. کارانه در واقع استفاده از پارامترهایی خارج...