مرکز ملی تبادل ترافیک

بیش از ۸۴ مرکزداده به مرکز ملی تبادل ترافیک متصل شدند
اخبار ایران
04 ارديبهشت 1396
براساس اطلاعاتی که پایگاه داده شرکت ارتباطات زیرساخت منتشر کرده است؛ تا کنون بیش از ۸۴ مرکزداده از سراسر کشور به مرکز ملی تبادل ترافیک ایران متصل شدند. از این تعداد مرکزداده بیش از ۷۴ مرکزداده...