مركز داده

ظهور SDDC؛ شورش نرم‌افزار علیه سخت‌افزار
پرونده ویژه
25/08/1393 - 19:54
انتظار می‌رفت سونامی SDN خیلی زود به انبارهای اطلاعات برسد و زیربنای‌شان را دگرگون کند که در نتیجه آن شاهد ساختمان‌های جدید، با معماری‌های نوین و نماهای نرم‌افزاری باشیم. ...