مرخصی

با دیدن این ۱۲ نشانه سریعا کار را متوقف و مرخصی بگیرید!
حمید نیک‌روش
موفقیت و کارآفرینی
20 خرداد 1395
با وجود هشدارهای متعددی که در خصوص کار بیش از اندازه و مداوم داده می‌شود اما باز هم خیلی‌ها از رفتن به مرخصی و تعطیلات طفره می‌روند. در واقع طبق یک تحقیقات آماری که در سال 2015 توسط موسسه Glassdoor...