مراقبت از کودک

چگونه یک دوربین مراقبت از کودک مناسب انتخاب کنیم؟
محسن آقاجانی
فناوری شبکه
27/06/1395 - 14:05
این روزها علاوه بر خرید تمام لوازم مورد نیاز در هنگام به دنیا آمدن نوزاد، خرید یک دوربین مراقبت از کودک نیز به امری ضروری تبدیل شده است. اگرچه ممکن است والدین برای دو سه ماه اول خودشان در کنار نوزاد...