مراحل راه اندازی سرور MariaDB

راهنمای شروع به کار با MariaDB
محسن آقاجانی
کارگاه
23/04/1398 - 14:25
یکی از شعارهای معروف برای توصیف MariaDB این است: «MySQL کار را بهتر انجام می‌دهد.» یک پروژه پایگاه داده منبع باز معروف که یکی از سازندگان MySQL آن را توسعه داده است. MariaDB بدون نياز به اضافه کردن...