مدیریت IT

درباره این ۱۲ عبارت نامتعارف دنیای IT چه می‌دانید؟
حمید نیک‌روش
شاهراه اطلاعات
21/09/1395 - 10:05
به هر نقطه‌ای از این دنیا و کسب‌وکارهای آن که نگاه می‌کنیم؛ اصطلاحات نامتعارف و حتی عجیبی می‌بینیم که باعث تعجب‌مان می‌شود. این اصطلاحات تنها مخصوص یک صنف و کسب‌و‌کار نیست و تقریبا در همه اصناف دیده...