مدیریت دانش سازمانی

 محصولات خوب،  استراتژی خوب؛ چرا موفق نیستیم؟
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
14/04/1395 - 11:55
فرهنگ سازمانی موضوعی است كه به تازگی در دانش مديريت و رفتار سازمانی مطرح می‌شود. با بررسی كه توسط گروهی از انديشمندان علم مديريت صورت گرفته، فرهنگ سازمانی به عنوان يكی از مؤثرترين عوامل پيشرفت...
۸ گام برای پیاده‌سازی برنامه مدیریت دانش سازمانی
حمیدرضا تائبی
عصرشبکه
17/03/1395 - 12:47
مدیریت دانش که این روزها بسیاری از شرکت‌ها با جدیت آن را دنبال و استفاده می‌کنند، اشاره به این حقیقت دارد که با ایجاد بسترها و پیروی از استراتژی‌ها و راهکارهای شناسایی، به افراد درون سازمان این...