مدیریت دانش

راهبرد مدیریت دانش، سرمایه‌های فکری را جذب می‌کند
حمیدرضا تائبی
دیدگاه و یاداشت
23 دى 1395
در دنیای کسب و کار امروزی که به‌شدت رقابتی است، دانش به‌عنوان یکی از ارکان اصلی رقابت‌پذیری کسب و کارها شناخته می‌شود. در این برهه زمانی تنها کسب‌وکارهایی موفق خواهند بود که بتوانند سرمایه‌های دانشی...
 محصولات خوب، استراتژی خوب؛ چرا موفق نیستیم؟
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
14 تير 1395
فرهنگ سازمانی موضوعی است كه به تازگی در دانش مديريت و رفتار سازمانی مطرح می‌شود. با بررسی كه توسط گروهی از انديشمندان علم مديريت صورت گرفته، فرهنگ سازمانی به عنوان يكی از مؤثرترين عوامل پيشرفت...
۸ گام برای پیاده‌سازی برنامه مدیریت دانش سازمانی
حمیدرضا تائبی
عصرشبکه
17 خرداد 1395
مدیریت دانش که این روزها بسیاری از شرکت‌ها با جدیت آن را دنبال و استفاده می‌کنند، اشاره به این حقیقت دارد که با ایجاد بسترها و پیروی از استراتژی‌ها و راهکارهای شناسایی، به افراد درون سازمان این...