مدیریت افکار منفی هنگام برخورد با چالش

برای کنترل احساسات و افکار منفی به‌صورت سوم شخص با خودتان حرف بزنید
حمید نیک‌روش
ترفند موفقیت
موفقیت و کارآفرینی
22/07/1397 - 11:05
کارآفرینان هر روز با چالش‌های مختلفی روبرو می‌شوند و در این شرایط و زمانی‌که حالات و احساسات منفی را تجربه می‌کنند به‌دست آوردن آرامش کار چندان ساده‌ای نیست. طبق تحتقیقات کارشناسان صحبت کردن با خود...