مدل سازی شبکه

تکنیک شبیه‌سازی ترافیک شبکه چیست و چگونه این فرآیند انجام می‌شود؟
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
21/05/1399 - 13:15
مدیریت و تحلیل شبکه‌های کامپیوتری فرآیندی به ظاهر ساده است و برخی تصور می‌کنند به‌کارگیری یکسری ابزارهای مدیریتی برای نظارت بر شبکه‌ها و بررسی وضعیت فیزیکی تجهیزات مانع بروز مشکلات می‌شود. با این‌حال...