مدرسه هوشمند

هوشمندسازی مدارس چگونه کیفیت آموزش و یادگیری را بهبود می‌بخشد؟
حمیدرضا تائبی
اینترنت اشیا
پرونده ویژه
13 تير 1400
هوشمندسازی مدارس یکی از موضوعات مهم مرتبط با نظام‌های آموزشی است که به هم‌گرایی فناوری‌های مختلف نیاز دارد. هوشمندسازی مدارس با هدف پرورش نسل جدیدی از متخصصانی که قرار است در عصر طلایی اطلاعات به...