محمد جلالیان

ویدیو: تلویزیون اینترنتی آیو در نمایشگاه تلکام ۲۰۱۶
بهنام علیمحمدی
ویدیو
07 مهر 1395
مجموعه باران تلکام در نمایشگاه تلکام ۲۰۱۶ سرویس تلویزیون اینترنتی آیو را رونمایی و در معرض نمایش عمومی قرار داد. با علی رسولی، مدیر بازاریابی باران تلکام دراین‌باره گفت‌وگو کردیم.