محاسبه دوران سربازی در سابقه بیمه

شرایط خرید بیمه سربازی و محاسبه خدمت سربازی در سوابق بیمه سال 98
28 فروردين 1398
اگر خدمت سربازی جزو سوابق بیمه و رسیدن سریع‌تر به دوران بازنشستگی محسوب نشود، ممکن است بسیاری از افراد انگیزه‌ای برای گذراندن این دوران نداشته باشند. به همین دلیل، قانون‌گذار برای جلوگیری از این امر و همچنین برای احترام به افرادی که دوسال از بهترین سال‌های عمر خود را برای خدمت به کشور خود صرف می‌کنند، تمهیداتی اندیشیده که با حفظ شرایطی دوران خدمت سربازی جزو سوابق بیمه محسوب شود. برای اطلاع از شرایط محاسبه خدمت سربازی در سوابق بیمه در سال 98 این مطلب را بخوانید.
اشتراک در محاسبه دوران سربازی در سابقه بیمه