متودولوژی نرم‌افزار

متدولوژی‌های افزایشی و تکاملی در طراحی نرم‌افزار
حمیدرضا تائبی
کارگاه
30/01/1396 - 10:20
در فرآیند طراحی و توسعه‌ نرم‌افزارها مهم‌ترین اصلی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که درک درستی از نیازهای بازار و مشتریان به‌دست آمده و در ادامه با تحلیل این نیازها و فرموله کردن آن‌ها در قالب...