مبنا کارت

 دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی آسان برای اعضای  نظام صنفی ‌رایانه‌ای
اخبار ایران
10/02/1397 - 21:47
درگاه پرداخت اینترنتی به شرکت‌های دارای مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، بدون نیاز به‌پیش شرط‌های دیگر ارائه می‌شود.