ماهنامه شبکه 230

شماره 230 ماهنامه شبکه منتشر شد
اخبار
30/04/1399 - 23:50
شماره 230 ماهنامه شبکه با سرمقاله "مهارت مدیریت افراد " که ادامه سلسله مقالات مهارت‌های مهم دنیای 2020 است آغاز می‌شود. درفصل شاهراه اطلاعات از ابداع راهکاری جدید برای مشاهده حروف توسط...