لونسیدالیت

آیا زمان خداحافظی با الماس فرا رسیده است؟
حمیدرضا تائبی
شاهراه اطلاعات
25 آذر 1395
همه ما به خوبی از این موضوع اطلاع داریم که الماس سخت‌ترین ماده‌ای است که تا به امروز کشف شده است. اما به نظر می‌رسد اکنون زمان آن رسیده است تا ماده دیگری را به عنوان سخت‌ترین ماده جهان بشناسیم. خبری...