قوانین و مقررات ملی

چالش‌های بومی‌سازی ممیزی و ارزیابی دیتاسنتر بر اساس استانداردهای جهانی
بهرام زاهدی
فناوری شبکه
22/10/1397 - 10:00
ممیزی و ارزیابی دیتاسنترهای کشور بر اساس استانداردهای جهانی بدون بومی‌سازی استانداردهای جهانی و تطبیق آن قوانین و مقررات کشوری نه تنها کمکی به صنعت دیتاسنتر نخواهد کرد بلکه احتمال دارد آن‌را از اهداف...