قطع دسترسی به اینترنت در ویندوز

چگونه در ویندوز دسترسی یک برنامه به‌ اینترنت را مسدود کنیم؟
حمید نیک‌روش
کارگاه
26/08/1396 - 13:45
خیلی از برنامه‌هایی که روی کامپیوتر نصب می‌شوند بدون آگاهی و کسب اجازه از شما از اتصال اینترنت استفاده می‌کنند. اما این قضیه همیشه خوب نیست. اگر تمایل دارید دسترسی تمام یا فقط برخی از برنامه‌های خاص...