قطب نمای آسمانی

آسمان، قطب‌نمای برخی از حشرات است
علی حسینی
اخبار
26/11/1400 - 05:45
مدل‌سازی‌ رایانه‌ای نشان می‌دهد حشراتی که درون جسم خود، قطب‌نمای سماوی (آسمانی) دارند احتمالا قادرند جهت‌های جغرافیایی را تنها با یکی دو درجه اختلاف تشخیص ‌دهند. قطب‌نمای سماوی حشرات در واقع نوعی قطب...