قابلیت های JDK 13

جدیدترین قابلیت‌های اضافه شده به JDK 13
محسن آقاجانی
برنامه نویسی
24/10/1398 - 11:45
کیت توسعه جاوا 13 (JDK 13) نسخه بعدی از استاندارد جاوا است که به فاز دوم توسعه خود رسیده است و در نتیجه تمام قابلیتهای جديد آن مشخص شده است. یکی از امکاناتی که برای JDK 13 در نظر گرفته شده بود اما...