فهرست مشاغل

لیست مشاغلی که در تعطیلی دو هفته‌ای کرونایی فعال نیستند
اخبار ایران
29/08/1399 - 22:45
کلیات طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید 19 در شهرهای کشور، از سوی کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، اعلام شد. در ادامه  فهرست مشاغل...