فناوری TD-LTE

اینترنت هوشمند، کاربر هوشمند می‌خواهد
07 خرداد 1397
اینترنت ابزار تولید و دسترسی به حجم وسیعی از اطلاعات در مقیاس جهانی است. بنابراین مانند هر ابزار دیگری که در اختیار ما قرار گرفته است، باید ابعاد مختلف کارکرد و مصرف آن شناسایی و بیشترین کارآیی در آن ایجاد شود .
اشتراک در فناوری TD-LTE
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال