فناوری TD-LTE

اینترنت هوشمند، کاربر هوشمند می‌خواهد
گزارش آگهی
07/03/1397 - 15:01
اینترنت ابزار تولید و دسترسی به حجم وسیعی از اطلاعات در مقیاس جهانی است. بنابراین مانند هر ابزار دیگری که در اختیار ما قرار گرفته است، باید ابعاد مختلف کارکرد و مصرف آن شناسایی و بیشترین کارآیی در آن...
چرا TD-LTE برای اینترنت خانگی مناسب‌تر است؟
رامین قبادی‌افشار
فناوری شبکه
گزارش آگهی
27/08/1396 - 14:10
هنوز زمان زیادی از ارائه اینترنت نسل چهارم توسط اپراتور های همراه نگذشته است که نام فناوری دیگری به گوش می‌رسد: TD-LTE. چرا TD-LTE برای اینترنت خانگی مناسب‌تر است؟