فناوری ایجکس

AJAX  چیست و چرا توسعه‌دهندگان وب از آن استفاده می‌کنند؟
حمیدرضا تائبی
کارگاه
24/07/1399 - 13:50
AJAX سرنام Asynchronous Java script XML است. AJAX مجموعه‌ای متشکل از فناوری‌های طراحی وب یکپارچه است که در سمت کاربر برای ایجاد سریع‌تر، بهتر و ارتباط متقابل برنامه‌های وب غیرهمزمان از XML،HTML،CSS...