فناوری‌ SDN

در این نوشتار به واکاوی نقش دو فناوری شبکه مبتنی بر نرم‌افزار (SDN) و مجازی‌سازی کارکردهای شبکه (NFV) در شبکه‌های 5G خواهیم پرداخت. قبل از ورود به بحث، یک یادآوری مختصر در ارتباط با SDN و NFV مناسب به نظر می‌رسد.
اشتراک در فناوری‌ SDN
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال