فنآوری یاری‌رسان

پازل‌یار اولین استارتاپ فعال در حوزه mHealth در ایران
حمید صالحی
اخبار ایران
اپلیکیشن
08 خرداد 1398
در حالی که mHealth بیشتر در کشورهای صنعتی کار برد داشت، این اتفاق در سال‌های اخیر، به‌طور وسیعی در کشورهای در حال توسعه نیز گسترده شده است؛ که منشا آن نفوذ سریع تلفن همراه در کشورهای با سطح درآمد...