فلش کارت

در ۵ دقیقه یاد بگیرد و برای همیشه به خاطر بسپارید
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
21/12/1396 - 11:25
مایکل نیلسن، از ابزارهای آموزشی مدارس برای تقویت مهارت‌ یادگیری و حفظ و به خاطر آوردن این مهارت استفاده می‌کند.این ابزارها در همه مراکز آموزش موجود است و امروزه از اپ های مربوط به آن‌ها نیز به طور...