فضای مجازی داخلی

افزایش 4 برابری تولید محتوای بومی فضای مجازی
اخبار ایران
04 آذر 1396
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به توسعه زیرساخت های ارتباطی در4 سال اخیر، از4 برابر شدن تولید محتوای داخلی فضای مجازی خبر داد و گفت: تعداد کاربران 20 برابر شده است.