فضای سپید تلویزیونی

فضای سپيد اينترنت را می‌گستراند
کريس بارانيوک
علی حسینی
پرونده ویژه
29/01/1394 - 15:59
تبديل تلويزيون‌های آنالوگ به ديجيتال فقط کيفيت تصوير را ارتقا نداد، بلکه چند باند راديویی را نيز آزاد کرد که پيش‌تر در اشغال تلويزيون‌های آنالوگ بود. در سال 2015، باندهای راديویی 470 تا 790 مگاهرتز...