فصل دوم قسمت پنجم westworld

نقد و بررسی قسمت پنجم از فصل دوم سریال westworld
02 خرداد 1397
به تدریج معنای دنیای غرب در حال تغییر است و این سریال در این قسمت، بیشتر به دنیای شوگان پرداخت. به عبارت دیگر وست ورلد با تغییراتی جدید از نو آغاز شده است و انتظار می‌رود که دنیاهای دیگر بخشی از آینده سریال را تشکیل دهند و تنوعی به محیط داستان بدهند.
اشتراک در فصل دوم قسمت پنجم westworld
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال