فریمور

فریمور (Firmware) چیست و چه کاربردی دارد؟
حمیدرضا تائبی
کارگاه
26/11/1401 - 11:25
سفت‌افزار (Firmware) به نوع خاصی از برنامه‌نویسی سطح پایین اشاره دارد که نرم‌افزار کاربردی روی حافظه غیرفرار یک دستگاه سخت‌افزاری قرار می‌گیرد. حافظه غیرفرار شکلی از حافظه با دسترسی تصادفی ثابت است...