فرهنگ استفاده از ابزارهای جدید

سوژه‌های کافی نتی
مهدی صنعت‌جو
دیدگاه و یاداشت
09 تير 1398
بعد از مدت‌ها گذارم به یک کافی‌نت افتاد. به نظر من کافی‌نت‌، بهترین نقطه دنیا برای یافتن سوژه شبکیه است. پشت کامپیوتر خاک‌گرفته‌ای که نسخه‌ای به‌روزنشده از ویندوز اکس‌پی داشت و ویروس‌یابش مدام هشدار...