فرهاد کوه فلاح

ویدیوی اختصاصی: سیتکو و ارتباطات یکپارچه هوشمند VOIP در تلکام 2015
ویدیو
07/07/1394 - 10:05
شرکت سیتکو و رسارایان به طور مشترک در نمایشگاه تلکام 2015 حضور پیدا کردند تا بتوانند بازار بزرگ‌تری را پوشش بدهند. این دو شرکت به طور اختصاصی روی محصولات VOIP و CRM شرکت‌های معتبری مانند آوایا و...