فرمان telnet

ابزارهای نظارت بر شبکه‌های کامپیوترهای مبتنی بر ویندوز سرور 2019 به ما اجازه می‌دهند، قطعی یا اتصال در شبکه را بررسی کنیم و جزییات کاملی درباره علل بروز مشکلات پیدا کنیم.
اشتراک در فرمان telnet
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال