فرق مودم و روتر

تفاوت بین مودم و روتر در چیست؟
سیدحسین حسینی
فناوری شبکه
23/08/1396 - 11:10
اگر کمی با دنیای شبکه وتجهیزات آن آشنا باشید، قطعا کلمات روتر، سوئیچ و مودم را شنیده اید. اما اگر بخواهیم کاربرد خانگی این تجهیزات را بیابیم، می توانیم همه آن ها را در یک مودم ADSL مشاهده کنیم. اما...