فرایند توسعه نرم افزار

چرا مدل آبشاری هنوز جزو برترین متدولوژی‌های دنیای نرم‌افزار است؟
حمیدرضا تائبی
برنامه نویسی
پرونده ویژه
17/07/1397 - 11:20
دنیای نرم‌افزار با طیف گسترده‌ای از متدولوژی‌های نرم‌افزاری احاطه‌شده که برخی از این مدل‌ها بنیادین بوده و در حقیقت زیربنایی برای مدل‌های پس از خود شده‌اند. زمانی‌که صحبت از متدلوژی‌های نرم‌افزاری به...