فرآیند کاوی

فرآیندکاوی چیست و چه نقشی در دنیای کسب و کار دارد؟
عصرشبکه
16/06/1401 - 13:10
این روزها بازار تحلیل و پردازش داده‌ها حسابی داغ است و ابزارها و روش‌های مختلفی برای تحلیل موشکافانه داده‌ها ارائه می‌شوند. در حالی که بخش عمده‌ای از کاربران با مفهوم داده‌کاوی و متن‌کاوی آشنایی...