فاکس‌کان

هوش مصنوعی اولین قربانیان خود را گرفت
حمیدرضا تائبی
شاهراه اطلاعات
11 خرداد 1395
آیا به خاطر دارید به شما گفتیم با فراگیر شدن هوش مصنوعی، بسیاری از مشاغل در معرض خطر قرار خواهند گرفت. مشاغلی که روزگاری در سیطره قدرت انسان‌ها قرار داشتند و بسیاری از کارگران مشاغل نسبتا ساده از این...