غیرفعال کردن کامنت اینستاگرام

چگونه کامنت اینستاگرام را برای یک پست خاص ببندیم؟
امین رضائیان
اپلیکیشن
29 شهريور 1396
یکی از قابلیت‌های کاربردی که اینستاگرام ارائه کرده مربوط به امکان بستن کامنت‌ها برای پست‌های خاص می‌شود. یعنی شما می‌توانید هر زمان که تمایل داشتید برای یک پست خاص قابلیت کامنت‌گذاری از سوی سایر...