عوارض واردات گوشی موبایل در سال 1400

عوارض واردات گوشی موبایل در سال 1400
اخبار ایران
07 اسفند 1399
در ادامه بررسی جزئیات لایجه بودجه 1400، در بخش درآمدی بند الحاقی 1 به تبصره 8، موارد جدیدی در رابطه با عوارض واردات گوشی‌های موبایل در مجلس به تصویب رسید.