علم داده کاوی داده ها

ماشینی که انسان‌ها را بهتر از خودشان درک می‌کند
حمیدرضا تائبی
عصرشبکه
13/08/1394 - 18:05
بسیاری از ما بر این باور هستیم یا حداقل امیدوار هستیم، انسان‌ها بهتر از ماشین‌ها یکدیگر را درک کنند. اما مطالعات جدید MIT نشان داده است، یک الگوریتم منحصر به فرد این توانایی را دارد تا به سرعت رفتار...