علاالدین بروجردی

تلگرام طلایی و هات‌گرام تا 2 روز دیگر قطع می‌شوند
اخبار ایران
13/06/1397 - 21:59
براساس اعلام رسمی آخرین مهلت هاتگرام و طلاگرام برای اتصال به تلگرام تا 15شهریور است و این 2 نسخه موقت غیررسمی و فارسی تلگرام از پس‌فردا در صورت بومی نشدن فیلتر می شوند.