عصب شناسی

پرونده ویژه «مغزهای ماشینی؛ انسان یا برده؟» منتشر شد
حمیدرضا تائبی
هوش مصنوعی
پرونده ویژه
27/12/1396 - 20:49
در پرونده ویژه «مغزهای ماشینی؛ انسان یا برده؟» مشاهده می‌کنید که انسان‌ها حاضر هستند از همه چیز خود بگذرند اما در مقابل به درون مغز خود وارد شوند! ...
تماشا کنید: هدایت یک هواپیمای جنگنده با ذهن و بدون دخالت دست
حمیدرضا تائبی
شاهراه اطلاعات
ویدیو
12/10/1395 - 15:22
خلبانان پیش از آن‌که این شانس را پیدا کنند تا خود در را آسمان‌ها ببینند، باید آزمایش‌های بالینی و جسمانی را با موفقیت به سرانجام برسانند. در نتیجه اگر فردی یک یا دو دست خود را از دست داده باشد دیگر...